Rozmiar: 15909 bajtów

- 137 -

1358, 9 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

feria secunda in crastino b. Kyliani Martiris

Rajcy m. Wrocławia (civitatis Wrat[islaviensis]) oświadczają, że w ich obecności Marcin Kutschatko (Martinus) ze Świętej Katarzyny k. Wrocławia (Sancta Katherina) nadał swojemu synowi Michałowi (Michahelius) i jego spadkobiercom 1 1/2 łana ze swojego folwarku, który wraz z łąkami ma 10 łanów, położonego k. wsi Święta Katarzyna wraz ze wszystkimi przynależnościami, w tym wygon do pastwiska popularnie określany "Trift", oraz z dochodami i prawami, w tym z prawem alienacji. Ów Michał zrzeka się za to pretensji z tytułu spadku po matce do całego folwarku. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Franczko de Somirfelt, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugwicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, i Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 4v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów