Rozmiar: 15909 bajtów

- 147 -

1358, 25 VII

Przecław biskup wrocławski (Preczlaw) rozstrzygnął spór między rajcami brzeskimi a witrykiem kościoła (Kirchenvater) Św. Mikołaja w Brzegu, który miał miejsce na tle zaniedbań w odprawianiu mszy św. w kaplicy Wszystkich Świętych pod wieżą. W związku z tym przełożony wspólnoty zakonnej przy tym kościele zobowiązał się spłacić poniesione szkody, przy czym zobowiązania te nie obowiązywałyby wówczas, gdyby miasto zostało obłożone interdyktem.

Regest: CDS, IX, s. 24, nr 154.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów