Rozmiar: 15909 bajtów

- 149 -

1358, 29 VII, Nysa (Nysa)

IV Kal. Augusti

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) jako sędzia i rozjemca sporu pomiędzy Agnieszką księżną świdnicką (Agnes ... Swidnicz) a protektorem proboszcza Jakuba, syna Jana Engilgeri (Jacobus natus ... Johannes), i prokuratorem Janem z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budissin), wikariuszem kolegiaty Grobu Pańskiego w Legnicy (Legnicz), wydaje polubowne rozstrzygnięcie sporu. Zgodnie z tym postanowieniem, w wypadku ponownej fundacji przez Bolka II księcia Śląska i pana Świdnicy oraz jego małżonki Agnieszki (Agnes) klasztoru żeńskiego poza murami miasta Świdnicy (Swidnicz) proboszczowi ma przysługiwać 5 grzywien czynszu z tego tytułu.

Świadkowie: Franciszek biskup diecezji (Franciscus ... Cauiciensis, Cantiae Kreta), Jakub Augiistini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legniczensis), Mikołaj z Bytomia (Nicolaus de Bythom) archidiakon głogowski (Glogouiensis), Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Zator) proboszcz w Sośnicy k. Wrocławia (Schosnicz), Piotr Mozeboc (Petrus) proboszcz kościoła w Byczynie k. Kluczborka (Biczna), Piotr z Wodzisławia (Petrus de Loslauia), Mikołaj Hinrici z Poznania (Nicolaus de Poznania) notariusz kurii biskupiej i notariusz publiczny, który zredagował ten dokument.


Oryg.: łac., AA Wrocław. Dok. parafii w Świdnicy, nr 23.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów