Rozmiar: 15909 bajtów

- 156 -

1358, 11 VIII, Bytom (Buthom, Bythom)

in crastino bt. Laurentii

Lukarda księżna bytomska (Luckarda ... ducissa Bythumirensis) nadaje dożywotnio swojemu bratu Konradowi I księciu Śląska, panu Oleśnicy i Koźla (Conradus ... dux Slezie, dominus Olsniczensis et Kozlensis) landwójtostwo w mieście Bytomiu (Bythom) z przynależnościami i korzyściami, z prawem alienacji. Jednocześnie książę Konrad zobowiązany był uiścić donatorce połowę wpływów z owego landwójtostwa.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 180 n.
Druk: Siles. rer. script.. I, s. 886, nr 115.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów