Rozmiar: 15909 bajtów

- 157 -

1358, 13 VIII

in crastino bt. Clare virginis

Rajcy miasta Wrocławia stwierdzają, że Jan (Johannes) rektor szkoły przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu sprzedał kościołowi Św. Elżbiety we Wrocławiu 12 grzywien rocznego czynszu, z których 8 nabył niegdyś ów Jan za sumę 52 grzywien za pośrednictwem pełnomocników kościoła Św. Elżbiety od rady miejskiej z jej dochodów. 6 grzywien spośród w.w. 8 miały przejść dopiero na własność kościoła po śmierci Jana, a następne 2 po śmierci jego matki Katarzyny, która miała je otrzymać tylko dożywotnio.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 38.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów