Rozmiar: 15909 bajtów

- 187 -

1358, 19 IX, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post Lamperti

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że w ich obecności Andirko de Reste sprzedał za 50 grzywien Ryszardowi z Gubina (Rychardus de Gubin) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) i jego następcom roczny czynsz ze wszystkich swoich dóbr we wsiach Wilczków i Piotrków Borowski k. Strzelina (Petirkow) z przyległościami, z prawem alienacji, z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku niepłacenia tego czynszu w części lub całości, bez prawa odkupu przez sprzedającego. Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Peczko Brambyr, Merbothe de Hugewicz, Jan z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, i Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. XXIa.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów