Rozmiar: 15909 bajtów

- 165 -

1358, 22 VIII, Strzelin (Strelin)

in octava Assumptionis bt. virginis ac Dei genitricis Marie

Agnieszka księżna Śląska, pani Ziębic i Strzelina (Agnes ... Slezie et Munsterbergensis ducissa nec non ... in Strelyn) zatwierdza dokument Mikołaja Małego księcia Śląska i pana Ziębic (Nycolaus dux Slezie et Munsterbergensis), swojego męża, na podstawie którego Katarzyna wdowa po Henryku de Drogus (Heynricus) przekazała swojemu bratu Maciejowi Heselechtowi (Mathias Heyelecht), synowi Peczka (Peschko), 5-łanowy folwark (allodium) w Karszowie k. Strzelina (Karschow), należący niegdyś do Hanka z Sienic k. Dzierżoniowa (Hanko de Senicz), wraz ze wszystkimi przyległościami i dochodami. Księżna potwierdza zagubiony przez odbiorcę dokument.

Świadkowie: Konrad de Czirnen (Conradus) rycerz, Otto de Borsnicz, Apeczko de Hayn, Henryk de Schuben (Henricus), Peczko z Grzegorzowic k. Raciborza (Peschko de Gregorsdorf), Gunczelin z Warkocza k. Strzelina (Gunczelinus de Warkuchs), Mikołaj de Ponekow (Nicolaus) notariusz księżnej.

Pieczęć wystawcy.


Oryg., AP Wrocław, Rep. 12, nr 7.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów