Rozmiar: 15909 bajtów

- 167 -

1358, 25 VIII, Wrocław (Wratislauia)

in crastino bt. Bartholomei Apostoli

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Ernko ze Złotoryi (Goldberg) mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis) sprzedał za 32 grzywny Katarzynie Steinkeler (Katherina) mieszczce wrocławskiej (Wratislauiensis) oraz jej spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu z dóbr i ich przyległości we wsi Blizonowice k. Wrocławia (Blyschcowicz). Czynsz ten miał być płacony w dwóch ratach rocznych przez Gunczelina Kalow (Gunczelinus) i jego żonę Elżbietę (Elyzabeth) oraz ich syna Jana (Johannes), którzy mieli prawo do jego odkupu za kwotę sprzedaży w terminie 7 dni przed upływem drugiej raty rocznej. Nabywcy zarezerwowali sobie prawo alienacji. Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somirueld rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugwicz, Peczko Brambir, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXXIV, k. 36v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów