Rozmiar: 15909 bajtów

- 170 -

1358, 1 IX, Avignon (Auinione, Francja)

Kal. septembris

Papież Innocenty VI udziela pełnomocnictwa spowiednikowi Daniela syna Mikołaja (Daniel Nicolai), kleryka z diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), do pełnego odpuszczenia jemu wszystkich grzechów w godzinę ¶mierci.

Regest: MVB, II, s. 327, nr 834; Bull. Pol., II, s. 145, nr 890.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów