Rozmiar: 15909 bajtów

- 173 -

1358, 5 IX, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta ante Nativitatem beatissime et gloriossime Virginis Marie

Rajcy miasta Wrocławia stwierdzają, że w ich obecności rycerz Cunadus de Falkanhayn i jego małżonka sprzedali za 110 grzywien Kunadowi z Sołtysowic k. Wrocławia (Conadus de Malheym) i jego spadkobiercom 11 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Jaksonów k. Wrocławia (Jeczenow) z prawem do zastawu tych dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu w części lub całości oraz prawem odkupu za tę samą cenę. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Nerboto de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. XI-XIIa.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów