Rozmiar: 15909 bajtów

- 180 -

1358, 11 IX, Brzeg (Brega)

fer. tercia infra Octauas Nativitatis Mariae Virginis Gloriosae

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Ludwicus ... Slezie... Legnicz et Brege) stwierdza, że bracia Ydsik i Bursik zwani Curzantka sprzedali za 18 grzywien Mikołajowi kapłanowi i wikariuszowi wieczystemu kościoła opolskiego (Nycolaus in Opul) i jego matce Gertrudzie (Gertrudis) oraz siostrze Małgorzacie (Margaretha) 2 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich ich dochodów dziedzicznych we wsi Ośno k. Oławy (Crusenow, Crowsnow). Czynsz ten dożywotnio miał w całości z prawem alienacji należeć do kapłana Mikołaja, po jego śmierci właścicielką jego miała zostać Gertruda matka Mikołaja, a po jej śmierci siostra Mikołaja Małgorzata i jej spadkobiercy. Wszyscy nabywcy tego czynszu w razie niepłacenia w całości lub w części przez chłopów użytkujących te dobra, z których miał być on pobierany, mieli prawo do zastawu wszelkich dóbr sprzedających.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schencko de Schonaw), Henryk de Rechinberg (H[i]nr[icus]), Piotr Yngrami (Petrus), Henryk de Lorenczindorf, Teodoryk de Nedirn (Theodericus), Henryk z Żar (H[i]nr[icus] de Zar), Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit et commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. l A, k. 45-46.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 13.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów