Rozmiar: 15909 bajtów

- 179 -

1358, 11 IX Brzeg (Brega)

fer. tercia post diem nativitatis Marie virginis gloriose

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy, Brzegu i Lubina (Ludovicus ... Slezie ... Legniczensis, Bregensis et Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności Andrzej (Andreas) syn nieżyjącego już Jana de Reste (Johannes) sprzedał 12 łanów oczynszowanych we wsi Małujowice k. Brzegu (Molwicz) wraz ze wszystkimi przynależnościami Ryszardowi z Gubina (Richardus de Gobyn) i jego spadkobiercom z prawem alienacji. Dobra te zostały niegdyś nadane nieżyjącemu już Janowi de Reste przez nieżyjącego już wówczas Bolesława III księcia brzesko-legnickiego. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Jan z Pogorzeli k. Brzegu (Johannes de Pogrella) rycerz, Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenke de Schonaw), Hennyngus zwany Ome, Henryk de Rychenberg, Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Hanko de Mlecksch (Hanco) i Jan (Johannes) notariusz książęcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 374.
Kopia: łac., tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B89,1, s. 18.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 13.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów