Rozmiar: 15909 bajtów

- 181 -

1358, 12 IX, Avignon (Auinion, Francja)

II Id. Septembris

W związku z supliką Anny (Anna) cesarzowej rzymskiej i królowej Czech (Bohemiae) papież Innocenty VI udziela prowizji na prebendę w kościele wrocławskim (Vratislaviensis) Pawłowi synowi Piotra (Paulus Petri de Semmelwitz), klerykowi diecezji wrocławskiej.

Regest: MVB, II, s. 330, nr 842; Bull. Pol., s. 146, nr 895.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów