Rozmiar: 15909 bajtów

- 183 -

1358,15 IX

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Heynko von Lichtenberg mieszczanin wrocławski kupił niegdyś od Elżbiety wdowy po Mikołaju Strudlonis 3 1/2 łana ziemi w Pępicach k. Brzegu (Pampitz), co potwierdził dokument Katarzyny księżnej brzeskiej, który wystawca zatwierdza.

Regest: Repertorium, Rep. 68, s. 9172, nr 34; Z. f. G. Schl., VI, s. 14.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów