Rozmiar: 15909 bajtów

- 186 -

1358, 18 IX, Karlstein (Carlsteyn, CSR)

XIV Kal. Octobris

Karol IV cesarz (Carolus Romanorum ... Boemie) udziela swej zgody na sprzedaż zamku Milicz (Melicz) przez Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislaviensis) oraz całą kapitułę Konradowi I księciu Śląska, panu Oleśnicy (Conradus ... Olsniczensis) pod warunkiem, że w układzie wyraźnie będzie zawarte, iż zamek ten będzie zawsze dostępny królowi czeskiemu, a jego posiadacze będą jemu posłuszni.

Kopia: AP Wrocław, Rep. 33 III 22a, s. 148.
Ekscerpt: RBM, VII, 6.
Regest: Lehns und Besitzurk., II, s. 31, nr 31.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów