Rozmiar: 15909 bajtów

- 189 -

1358, 20 IX, Brzeg (Brega)

in vigilia b. Mathei Apostoli et Ewangeliste

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus dux Slezie et dominus Legniczensis et Bregensis et Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności Jan syn nieżyjącego już Hunslona zwanego Snyder (Johannes filius quondam Hunslonis dicti Snyder), proboszcz oławski (Olauiensis) i kapelan książęcy, za zgodą swojego rodzeń­stwa, a mianowicie Piotra (Petrus), Mikołaja (Nicolaus), Andrzeja (Andreas), Kaspra (Caspar), Elżbiety (Elizabeth), Agnieszki (Agnes), Klary (Clara) i Gertrudy (Gertruda), nadał swej siostrze Katarzynie (Katherina) i jej mężowi Pawłowi z Byczyny k. Kluczborka (Paulus de Byczschin) oraz ich spadkobiercom 2 1/2 łana oczynszowanego z połowy wsi Zielęcice k. Brzegu (Grunyngin), które rodzeństwo to posiadało w spadku po rodzicach, z prawem alienacji. Książę zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Ulryk de Wangintyn (Wilricus), Fryderyk de Sulcz (Fredericus) Szenko z Witowic k. Oławy (Schenco de Wythowicz), Henryk de Borsnicz (Hinricus), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Hanko de Mleksch (Hanco), Jan z Nassau (Johannes de Nassow, Niemcy) notariusz książęcy, per quem presencia sunt conscripta.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 47.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 14.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów