Rozmiar: 15909 bajtów

- 190 -

1358, 20 IX, Brzeg (Brega)

in vigilia b. Mathei Apostoli et Ewangeliste

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis et Bregensis et Lubbinensis) na prośbę Pawła z Byczyny (Paulus de Byczschin) stwierdza, że posiada on połowę wsi, którą niegdyś kupił od przyjaciela swoich dzieci, krawca Hunslona (Hu[n]slonus), co potwierdza dokument Katarzyny księżnej brzeskiej (Katherina Bregensis), matki księcia.

Świadkowie: Ulryk de Wangintyn (Wilricus), Fryderyk de Sulcz (Fredricus) Szenko z Witowic k. Oławy (Schenco de Wythowicz), Henryk de Borsnicz (H[i]nr[icus]), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Hanko de Mleksch (Hanco) Jan z Nassau (Johannes de Nassuo, Niemcy) notariusz książęcy "per quem presencia sunt conscripta".


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, k. 47-48.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 14.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów