Rozmiar: 15909 bajtów

- 191 -

1358, 20 IX, Brzeg (Brega)

in vigilia b. Matthei Apostoli et Ewangeliste

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis et Bregensis) stwierdza, że w jego obecności Jan Szenko z Witowic k. Oławy (Johannes Schenco de Witchowicz, Withowicz) z jednej strony i Katarzyna (Katherina) wdowa po Piotrze z Wierzbna k. Oławy (Petrus de Wirbin) z drugiej strony przy pośrednictwie czterech arbitrów obu stron: Fryderyka de Sulcz (Fridricus), Jana Brigera (Johannes Briger), Ulryka z Ziębic (Vlricus de Monstirberg) oraz Ticzko de Bursnicz reprezentującego Katarzynę, zawarli ugodę w sprawie długu 14 grzywien, który winien był Jan Szenko już mężowi Katarzyny, a czemu jednak zaprzeczał. Wspólnie zadecydowali, że Jan Szenko jest zobowiązany zwrócić owej wdowie Katarzynie 8 grzywien w dwóch ratach, jedną na najbliższe święta św. Marcina, drugą na św. Walpurgii (1 V).

Świadkowie: Ulryk von Wangintin (Wilricus), Wojciech z Jędrzychowic k. Oławy (Wochzcetho de Hokorechtin), Teodoryk z Jędrzychowic k. Oławy (Theodericus de Hokerechtin), Jan de Mlecz (Johannes) oraz arbitrzy.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 48-49.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów