Rozmiar: 15909 bajtów

- 188 -

1358, 20 IX, Brzeg (Brega)

in vigilia b. Mathei Apostoli et Ewangeliste

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Ludwicus... Slezie... Legniczensis et Bregensis) stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Czambor (Nycolaus) nadał dożywotnio tytułem oprawy wdowiej swojej żonie Annie (Anna) wszystkie swoje dobra we wsiach Psary k. Oławy (Hundern) i Ścinawie Polskiej k. Oławy (Stynauia Polonicali), w skład których wchodziły m.in. łany oczynszowane, rybniki i inne dobra. Jednocześnie kuratorami tego nadania mianował rycerza Święcha (Swancha) z Królestwa Polskiego (Regnum Poloniae) i Jana Brigera (Johannes Briger).

Świadkowie: Ulryk von Wangintin (Wilricus) rycerz, Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenko de Schonaw), Fryderyk de Sulcz (Fridricus), Szenko z Witowic k. Oławy (Schenko de Witwicz), Ticzko de Borsnicz, Teodoryk de Redem (Theodericus), Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presenda habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 49; tamże, sygn. B 89,1, s. 8-8b.
Regest Z. f. G. Schl., VI, s. 14; tamże, 43, s. 341.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów