Rozmiar: 15909 bajtów

- 193 -

1358, 22 IX, Brzeg (Brega)

die s. Mauricii

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis... Bregensis et Lubbinensis) nadaje rycerzowi Mikołajowi Czamborowi (Nycolaus Czambor) i jego następcom wieś Tarnowiec k. Brzegu (Tarnowicz, Darnowicz) wraz ze wszystkimi przynależnościami i prawem alienacji.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fr[ede]ricus), Henryk de Richinberg (Henricus), Hanko Engilgeri (Hanco), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Hanko de Mleksch (Hanco) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 60; tamże, sygn. B 89, l, s. 17b.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów