Rozmiar: 15909 bajtów

- 197 -

1358, 26 IX, Legnica (Legnicz)

in proximo iudicio ante festum s. Michaelis

Franczko (Franczco) sędzia dziedziczny w Legnicy (Legnicz) i ławnicy sądu miejskiego Mikołaj Pfutir (Nicolaus), Peczold Elle (Peczuldus), Hertelinus, Jan Haynaw (Johannes), Ticzko Pellifex (Ticzco), Andirlinus Gurteler i Mikołaj Mertschicz (Nicolaus) oświadczają, że na podstawie sentenciae diffinitivae sądu Jan Schonebir (Johannes) oraz jego spadkobiercy mogą korzystać z kanału o określonej szerokości (cloaca) prowadzącego pomiędzy dworem owego Jana a dworem jego sąsiada Yone. Kanał ten miał mieć połączenie z wodą, która przepływa przez dwór tego Jana, a ów sąsiad winien pogodzić się z takim rozwiązaniem i nie wznosić żadnych obiektów, które stałyby na przeszkodzie w wykorzystywaniu tego kanału przez Jana Schonebir.

Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 140, nr 209.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów