Rozmiar: 15909 bajtów

- 196 -

1358, 26 IX

VI Kal. Octobris

Piotr de Cuntzendorff notariusz publiczny, kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), syn nieżyjącego już Mikołaja de Cuntzendorff, stwierdza, że Mikołaj Panewicz (Nicolaus) kustosz i Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom) kanonik kapituły wrocławskiej (Wratislaviensis), występujący w imieniu całej kapituły wrocławskiej, przedstawili mu do zatwierdzenia notarialny transumpt dokumentu Karola IV cesarza i króla Czech (Karolus ... Imperator et Boemie rex) dotyczący sprzedaży przez Przecława biskupa wrocławskiego zamku Milicz (Melicz) Konradowi I księciu oleśnickiemu (Conradus ... Olsniczensis) z 18 IX, 1358 r. (por. nr 185). Ww. notariusz spisał ten instrument notarialny na polecenie Piotra (Petrus) oficjała wrocławskiego, stwierdzając równocześnie autentyczność przedstawionego dokumentu po uprzednim zbadaniu samego dokumentu oraz pieczęci.

Świadkowie: Mikołaj Franczkonis (Nicolaus) mansjonariusz, Piotr z Ząbkowic Śl. (Petrus de Frankinsteyn), Jan Modlici (Johannes), Jan de Cunzendorf (Johannes), Konrad de Plaw (Conradus) notariusz publiczny.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 148-150.
Druk: Siles. rer. script., II, s. 148 n., nr 183.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów