Rozmiar: 15909 bajtów

- 208 -

1358, 2 X

1358, 2 X

Mikołaj de Nidenchen (Nicolaus) nadał pod zastaw Peczkowi Czarnemu i Piotrowi Bavari (Petrus) 2 grzywny czynszu z dóbr w Owsiance k. Wrocławia (Nichtbrodt).

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 809.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów