Rozmiar: 15909 bajtów

- 210 -

1358, 3 X, Wrocław (Wratislavia)

fer. quarta post festum s. Michaelis Archangeli

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że w ich obecności Mikołaj z Kazimierzowa k. Strzelina (Nicolaus de Nydenchin) sprzedał Piotrowi Czarnemu (Petrus Niger) i Peczkowi Bauarus (Peczco) mieszczanom wrocławskim (Wratislavienses) i ich spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu z jego dóbr w Kazimierzowie k. Strzelina (Nydenchin) z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku niepłacenia owego czynszu w części lub całości w określonych terminach oraz z prawem alienacji.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXVII, s. 29.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów