Rozmiar: 15909 bajtów

- 209 -

1358, 3 X Żagań (Zagan)

an denne Vyerdin Tage nach s. Mychils und allir Engele tag

Hanko Hesse burmistrz żagański (Zagan), Arnold Noldil, Petsche Arnoldis, Piotr Polen (Petir), Hanko Unglaube - rajcy, Heyncze Wychow i Hannus Rychhards - piekarze, Nikkil Stoser i Marquart - masarze, Nikkil Rötschin i Kunelostempser - szewcy, Heyne Olbrechtsdorf i Kunczil Habirbekker - płóciennicy, Hannus Smyt i Kuncze syn Ryszarda (Kuncze Rychhards) - kowale, Piotr Schroter (Petri) i Hensil Mökerer - mistrzowie cechów rzemieślniczych, i cała rada miasta Żagania (Zagan) oświadczają, że w ich obecności ww. rajca Arnold Noeldil wraz ze swą żoną Agnieszką (Agnetyn) nadał szpitalowi położonemu przed miastem Żaganiem 5 wiardunków rocznego czynszu z ogrodu położonego również przed miastem zwanego Voltsch z przeznaczeniem na ubranie, buty i pościel. Oprócz tego użytkownicy tego ogrodu Gunczil i Hentschil Swarczman zobowiązani byli płacić dodatkowy czynsz na rzecz tego szpitala w wysokości 4 skojców i 2 kur.

Pieczęć miasta Żagania.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 116, nr 106.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów