Rozmiar: 15909 bajtów

- 211 -

1358, 4 X, Brzeg (Brega)

in die s. Franczisci confessoris

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis ... Bregensis et Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności Beatrycze (Beatrix) wdowa po Mikołaju Darmfelt oraz jej synowie Jan (Johannes) i Konrad (Conradus) zwani de Durrynvelt sprzedali Grzegorzowi z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyze) i jego spadkobiercom 8 grzywien rocznego czynszu z 9 1/4 łanów oczynszowanych w Godzikowicach k. Oławy (Rosinhayn) za sumę 72 grzywien. Książę zatwierdza tę transakcję, zwalniając jednocześnie nabywcę od ciężarów prawa książęcego, z wyjątkiem obowiązku służby konnej.

Świadkowie: Ulryk de Wangintin (Wilricus) rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Hinricus), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Thammo z Posadowic k. Oleśnicy (Posthewicz), Nyczko Poduskonis i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 52-53.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów