Rozmiar: 15909 bajtów

- 213 -

1358, 4 X, Kłodzko (Glacz), na ratuszu

an s. Franciscen tage

Mistrz cechowy Henczil Snyder za zgodą żony Gertrudy (Gerdrude) nadali swoim przyjaciołom swój ogród wraz z zabudowaniami położony u podnóża góry Św. Wacława w Kłodzku (Glacz) z prawem korzystania z niego po ich śmierci, z obowiązkiem uiszczania 4 groszy praskich rocznego czynszu na rzecz miejscowego szpitala. Ww. Henryk i Gertruda mieszkali na terenie tego ogrodu.

Świadkowie: Marcin Geuman (Mertin), Libing, Hannus z Kamiennej Góry (Landishute), Herman Rusold, Jakub Wolueram (Jacobus), Jekil Czeterwange, Walter Somir (Walther), Fricze Melink, Andrzej Kocze (Andreas).


Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 162-163.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów