Rozmiar: 15909 bajtów

- 214 -

1358, 5 X, Wrocław (Wratislavia)

fer. sexta post Michaeli Archangeli

Rajcy m. Wrocławia stwierdzają, że w ich obecności Czamborius z Księgnic Wielkich k. Środy Śl. (Kneguicz) za zgodą swojej małżonki Eneydy (Eneyda) sprzedał za 50 grzywien 6 1/4 łanów oczynszowanych we wsi Kadłub k. Środy Śl. (Kadlub) z przyległościami Henczelinowi de Pritlicz (Henczelinus) i jego spadkobiercom z prawem odkupu w ciągu 4 lat za sumę sprzedaży i z prawem alienacji. Wystawcy potwierdzili dokonaną transakcję.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, Dythmarus de Meckebach kanclerz i kanonik księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. XXVI.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów