Rozmiar: 15909 bajtów

- 220 -

1358, 8 X, Brzeg (Brega)

an dem eyen tag vor sente Dyonisy tag

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zezwala Musschin Lazars Żydowi brzeskiemu (Bryg) i jego zięciom mieszkającym we Wrocławiu (Breczlaw) podróżować po jego księstwie od daty niniejszego dokumentu do święta św. Marcina następnego roku (11 XI 1359). W tym czasie mają oni podlegać brzeskiemu prawu żydowskiemu.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 48.
Regest Z. f. G. Schl., VI, s. 14.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów