Rozmiar: 15909 bajtów

- 218 -

1358, 8 X, Brzeg (Brega)

fer. secunda ante diem b. Dyonisii

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie Legniczensis, Bregensis et Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności Elżbieta (Elizabeth) wdowa po Dremlikonie (Dremliconus) za zgodą swych dzieci Stefana (Stephanus), Teodoryka (Theodericus) i Gertrudy (Gerdruda) sprzedała za 48 grzywien Peczkonowi (Peczco) i Gunterowi z Lewina Brzeskiego k. Brzegu (Guntherus de Lewin) i ich spadkobiercom 6 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Drzemlikowicach k. Oławy (Dremlycowicz) z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Ulryk de Wanginczin (Wilricus) rycerz, Henryk de Rechmberg (Hinricus), Franczko i Mladochus bracia, synowie nieżyjącego już Bawrona (Bawro), Hanko de Dorrinfelth, Hanko de Mlecz, Jan (Johannes) kapelan i notariusz książęcy, qui presencia in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 50.; tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s.8b-9.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 14.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów