Rozmiar: 15909 bajtów

- 222 -

1358, 9 X

in die b. Dionisii

Mikołaj Czamborn (Nico[laus]) stwierdza, że Konrad I książę oleśnicki (Conr[adus] ... in Olsna) sprzedał jemu 15 grzywien i 15 małdratów zboża (czynszu rocznego).

Regest AP Wrocław, Rep. 135, 02. C, nr 72a, nr 183; Rep. 33, sygn. 1A, s. 270.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów