Rozmiar: 15909 bajtów

- 224 -

1358, 10 X, Wrocław (Wratislavia)

fer. quarta post Francisci

Rajcy miasta Wrocławia stwierdzają, że w ich obecności Bartłomiej sołtys wsi Węgry k. Strzelina (Bartholomeus ... Wangir) nadał tytułem oprawy wdowiej swej żonie Katarzynie (Katherina) 6 grzywien rocznego czynszu z dóbr we wsi Bliż k. Wrocławia (Błyschcowicz) i 2 grzywny rocznego czynszu w Krajkowie k. Wrocławia (Craycow). Opiekunami tego czynszu owa Katarzyna uczyniła Piotra Czarnego (Petrus Niger) i Mikołaja Budelini (Nicolaus) mieszczan wrocławskich (Wratislauienses). Wystawcy potwierdzili to nadanie.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczin[horn]), rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbothe de Hugewicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sexbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. XXIX.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów