Rozmiar: 15909 bajtów

- 226 -

1358, 10 X, Wrocław (Wratislavia)

fer. quarta post diem s. Francisci

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że w ich obecności Zofia (Sophia) wdowa po Jakulku Czechu (Jaculco Boemus) wraz ze swym synem Piotrem (Petrus) sprzedali Janowi Kracz (Johannes) i Janowi Fryse (Johannes) mieszczanom wrocławskim (Wratislavienses) i ich spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Partynicach k. Wrocławia (Pathenicz) z prawem nabywców do zastawu dóbr w razie niepłacenia owego czynszu w części lub w całości i prawem odkupu za 16 grzywien z zachowaniem 7-dniowego okresu, po terminie jego płatności. Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heynczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Marbothe de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XII, s. 13.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów