Rozmiar: 15909 bajtów

- 230 -

1358, 16 X, Wrocław (Wratislavia)

fer. tercia post diem b. Hedwigis

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że w ich obecności Mikołaj de Rosslawicz (Nicolaus) sprzedał dożywotnio Małgorzacie (Margaretha) wdowie po Teodoryku (Theodricus), pisarzu wrocławskim (Wratislaviensis), 1 grzywnę rocznego czynszu z dóbr w Rosslawicz z prawem do zastawu dóbr, po śmierci zaś nabywczyni czynsz ów miał znów powrócić na rzecz Mikołaja. Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Franczco de Somirfelt (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbote de Hugwicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XVa.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów