Rozmiar: 15909 bajtów

- 229 -

1358, 16 X, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia post festum s. Hedwigis

Rajcy miasta Wrocławia stwierdzają, że w ich obecności Elżbieta (Elyzabeth) wdowa po Tamonie Szirowskim (Tammonus Schiroski) za zgodą swojego syna Jana (Johannes) sprzedała Janowi Kraczowi (Johannes Kracz) i Janowi Fryse (Johannes) mieszczanom wrocławskim (Wratislavienses) oraz ich spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu z folwarku w Pierśnie k. Środy Śl. (Pirschin) z prawem nabywców do zastawu dóbr, jeżeli ów czynsz nie będzie płacony w odpowiednich terminach w części lub całości. Natomiast sprzedający mają prawo odkupu owego czynszu, płacąc za 1 grzywnę czynszu 8 grzywien. Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heynczco de Swarczinhorn) rycerz, Merbote de Hugewicz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XIIa, s. 13.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 994.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów