Rozmiar: 15909 bajtów

- 233 -

1358, 19 X, Wrocław (Wraczlauia)

sexta fer. post Galii

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że w ich obecności Heynko Buchwald sprzedał Henrykowi zwanemu Ber (Henricus) mieszczaninowi średzkiemu (Nouiforensis) i jego spadkobiercom 2 łany gruntu we wsi Bielany k. Środy Śl. (Flamyngisdorf, Flamingiuilla) z przyległościami i z prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzili tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Merbote de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3a, XVIa, s. 18a.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 104.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów