Rozmiar: 15909 bajtów

- 235 -

1358, 21 X

XI Mille Jungfrauen

Rycerz Piotr Hake za wiedzą sołtysa i ławników wsi Hermannsdorf sprzedał folwark położony w tej wsi, tj. 2 1/2 łana Marcinowi Gosuig (Mertin) i 1/2 łana Hannusowi Richter (Hannus), z obowiązkiem uiszczania rocznego czynszu w wysokości 2 1/2 grzywny z tytułu służby konnej, nie mogą oni także z tego tytułu rościć sobie pretensji do zasiadania w ławie wiejskiej.

Regest: AP Wrocław, Rep. 132a, Dep. Urk. Haynau, nr 26.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów