Rozmiar: 15909 bajtów

- 237 -

1358, 23 X, Brzeg (Brega)

fer. tercia ante festum b. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis, Bregensis ... Lubbinensis) oświadcza, że w jego obecności Niczko (Niczco, Niczo) syn nieżyjącego już Macieja (Maczey) zwanego Ouasicza (Gansiza) sprzedał Wojciechowi z Jędrzychowic k. Oławy (Woythzech de Hokerechternn, Woyczech de Hockerechtin) i jego spadkobiercom 3/4 łana wolnego pod uprawę wraz z zabudowaniami, ogrodem i innymi przyległościami oraz prawem alienacji.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk Sagadil (Henricus), Szymon z Godziszowa k. Oławy (Symon de Rorow), Szymon Qwas (Symon), Jan Senicz (Johannes), Peczanc zwany Huczka i Jan (Johannes) notariusz książęcy.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 57; Tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1 s. 19.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów