Rozmiar: 15909 bajtów

- 240 -

1358, 23 X, Brzeg (Brega)

fer. tertia post undecim milium Virginum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus... Slezie... Legniczensis et Brygensis) stwierdza, że w jego obecności Borischa wdowa po Konradzie zwanym Racholt (Cunadus) sprzedała Heynczlowi zwanemu Racholth (Heynekschlo, Heynczlo) i jego spadkobiercom 1/4 wolnego łana we wsi Laskowice Oławskie k. Oławy (Soloschowicz) z prawem alienacji. Wystawca zatwierdził tę sprzedaż.

Świadkowie: Ulryk de Wangantin (Wilricus) rycerz, Henryk de Rechinberg (Hinricus), Henryk Sagadil (Henricus), Szymon Rorin (Symon), Piotr Huczko (Petrus), Jan Podusko (Johannes) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1 A, s. 51 i n.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 15.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów