Rozmiar: 15909 bajtów

- 241 -

1358, 23 X, Brzeg (Brega)

fer. tertia ante diem b. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus... Slezie... Bregensis et Legniczensis) stwierdza, że Piotr zwany Stral (Petrus) za zgodą swej żony sprzedał Janowi zwanemu Senicz (Johannes) i jego spadkobiercom 4 łany gruntu pod uprawę z folwarku (allodium) Lizalicz w dystrykcie oławskim, w tym 1 łan z posagu wniesionego przez jego małżonkę. Sprzedaż tę potwierdza dokument nieżyjącej już Katarzyny księżnej brzeskiej (Katherina... Bregensis), w obecności której miała miejsce ta transakcja. Wystawca potwierdził posiadanie nabytych łanów z prawem alienacji.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nycolaus Zcambor), Jaratschius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Ulryk de Wangantin (Wilhricus), Henryk de Sagadil (Hinricus), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Hinricus), Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit et commisso.


Kopia: łac. Rep. 21, sygn. 1A, s. 53 n.; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 15-150.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 15.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów