Rozmiar: 15909 bajtów

- 246 -

1358, 28 X, Lubin (Luben)

st. Simonstag

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu, Legnicy i Lubina wraz ze swą żoną księżną Agnieszką wystawiają pokwitowanie dla rady miasta Legnicy.

Wzmianka: A. Sammter, Chronik von Liegnitz, t.I, Liegnitz 1864, s. 543, nr 82.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów