Rozmiar: 15909 bajtów

- 247 -

1358, 29 X, Brzeg (Brega)

in crastino b. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus... Slezie... Bregensis... Lubbinensis) stwierdzają, że w jego obecności Andrzej z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Andreas de Grzebecowicz) sprzedał Hankowi zwanemu Voterhchin, zięciowi nieżyjącego już Piotra Hundirthubin (Petrus), oraz jego spadkobiercom swój dom położony na przedmieściu miasta Brzegu (Brega) za 3,5 grzywny. Jeżeli ów Andrzej wraz z rodziną nie opuści sprzedanego domu w ciągu roku, licząc od najbliższego święta św. Marcina (11 XI), to Hanko Voterhchin może bez żadnych warunków ogłosić sprzedaż tego domu za 3,5 grzywny. Wystawca zatwierdził tę transakcję.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenko de Schonow), Henryk de Rechinberg (Hinricus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 55; tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 13b.
Regest: CDS, IX, s. 25, nr 156.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów