Rozmiar: 15909 bajtów

- 248 -

1358, 29 X, Wrocław (Wratislavia)

in crastino Symonis et Jude Apostolorum

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że Mikołaj (Nicolaus) i Hanko de Czabegarthe sprzedali Alce (Alka) wdowie po Hanku Rocie (Hanco Rot) mieszczaninie wrocławskim (Wratislaviensis) oraz jej spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu ze swoich dóbr w Czabegarthe z prawem alienacji i prawem do zastawu dóbr w razie niepłacenia czynszu w całości lub części w określonych terminach.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogovia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XVI, s. 18a.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 688.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów