Rozmiar: 15909 bajtów

- 249 -

1358, 30 X

an allir heyligen Abunde

Rajcy miasta Wrocławia (Bresslaw) nadają Żydowi Yzaakowi (Yzaac), jego żonie i ich dzieciom prawo swobodnego pobytu w mieście Wrocławiu (Bresslaw) na okres 1 roku.

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 5A, s. 57.
Ekscerpt: L. Oelsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864, s. 65 n.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów