Rozmiar: 15909 bajtów

- 254 -

1358, 7 XI, Wrocław (Wratislavia)

fer. quarta post omnium sanctorum

Rajcy wrocławscy (Wratislavienses) stwierdzają, że w ich obecności Jan (Johannes), Zofia (Sophia), Małgorzata (Margaretha), Katarzyna (Katherina), Anna (Anna) dzieci nieżyjącego już Rudgera Bawara (Rudgerus Bauarus) ze Świdnicy (Swidnicz) sprzedali braciom Piotrowi Bawarowi (Petrus Bauarus), Hankowi Budessin (Hanco), Hankowi Dominikowi (Hanco Dominicus), Maciejowi (Mathias) i Mikołajowi Dominikowi (Nicolaus Dominicus) mieszczanom wrocławskim (Wratislavienses) 10 grzywien rocznego czynszu z 20 łanów oczynszowanych we wsi Żórawina (Sirwin) k. Wrocławia z prawem alienacji oraz prawem do zastawu dóbr w razie niepłacenia go w całości lub części w określonych terminach. Wystawcy zatwierdzili tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Merbothe de Hugewicz, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus), Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXVII, s. 29.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów