Rozmiar: 15909 bajtów

- 255 -

1358, 7 XI, Wrocław (Wratislavia)

fer. quarta ante Martiny

Rajcy wrocławscy (Wratislavienses) stwierdzają, że w ich obecności Jan Sartor zwany de Czacheris (Johannes) za zgodą swojego syna Jana (Johannes) sprzedał Janowi Rusk (Johannes) mieszczaninowi wrocławskiemu i jego spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu z 2-łanowego folwarku (allodium) w Czacheris w dystrykcie wrocławskim i innych dóbr tegoż Jana z prawem alienacji i prawem do zastawu dóbr w razie jego niepłacenia w części lub całości w określonych terminach. Wystawcy potwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia) Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn 3A, s. XXVIII.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów