Rozmiar: 15909 bajtów

- 258 -

1358, 7 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta ante festum b. Martini

Rajcy wrocławscy (Wratislauienses) oświadczają, że bracia Jan (Johannes) i Pakosław (Pakusch) zwani de Vestinbergis w obecności Konrada I księcia oleśnickiego (Conradus Oisnensis) sprzedali Annie Kusfeldynne (Anna) mieszczce wrocławskiej (Wratislauiensis) i jej spadkobiercom za 64 grzywny 8 grzywien rocznego czynszu z folwarku (allodium) zwanego Cindal z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu i prawem odkupu za tę samą cenę w okresie 7 dni po upływie terminu płatności tego czynszu. Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbote de Hugewicz, Peczko Brambir, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk de Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XIV, s. 15.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów