Rozmiar: 15909 bajtów

- 253 -

1358, 7 XI, Wrocław (Wratislavia)

fer. IV post omnium sanctorum

Rajcy wrocławscy (Wratislavienses) stwierdzają, że w ich obecności Matylda wdowa po Henryku z Makowic k. Świdnicy (Mechthilda ... Hinricus de Swenkenueldis) oraz opiekunowie dzieci z tego małżeństwa bracia Andirko i Ebirhardus zwani Hunra sprzedali Piotrowi Bauarusowi (Petrus Bauarus), Hankowi Budessin (Hanco), Hankowi Dominikowi (Hanco Dominicus), Maciejowi (Mathias) i Mikołajowi (Nicolaus) braciom i mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses) oraz ich spadkobiercom 4 łany we wsi Sleschow w dystrykcie wrocławskim wraz z prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzili tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogovia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. XXIX.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3, s. 2305.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów