Rozmiar: 15909 bajtów

- 261 -

1358, 11 XI, Brzeg (Brega)

die b. Martini Episcopi

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis, Bregensis et Lubbinensis) stwierdza, że pożyczył od Michała z Opawy (Michael von Troppow) mieszczanina wrocławskiego 350 grzywien oraz określa terminy i sumy spłat tego długu łącznie z określeniem źródeł ich finansowania, a mianowicie z cła brzeskiego z części należnej księciu - 150 grzywien, którą to sumę miał spłacać w ciągu 3 lat po 50 grzywien rocznie, z dochodów z dworów joannitów (curia) w Oleśniczce Małej k. Oławy (Olsna) i w Zawadnie k. Brzegu (Lichnow) sumę 100 grzywien w ciągu 2 lat po 50 grzywien rocznie, wreszcie pozostałą sumę w wysokości 100 grzywien spłaci z cła. Gwarantami tych zobowiązań byli Mikołaj Zcambor (Nicolaus), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Heinricus), Ydsik Cursantka i Szymon Qwas (Symon), którzy potwierdzili niniejsze gwarancje własnymi podpisami. Książę przyrzekł, że sumy ratalne spłacanego długu przekazywane będą przez rycerzy Konrada de Falkinberg (Conradus) i Nicza Stille (Niczo).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 57.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów