Rozmiar: 15909 bajtów

- 259 -

1358, 11 XI, Brzeg (Brega)

die b. Martini episcopi

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu, Legnicy i Lubina (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis et Lubbinensis) stwierdza, że Gunczlinus de Wedrow jako dłużnik Andrzeja (Andreas) syna Lazara (Lazarus), nieżyjącego już Żyda brzeskiego (Bregynsis), oraz jego braci Jordana (Jordanus), Mosze (Mosschow) i Michała (Michael), również Żydów brzeskich (Bregynses), zobowiązuje się spłacić ten dług, płacąc rocznie wierzycielom 7 grzywien pod zastaw dochodów, które ów Gunczlinus otrzymuje od sołtysa i chłopów wsi Pępice k. Wrocławia (Pampicz).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 59.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 16.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów